Ondanks de zorg en aandacht die is besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan WR-Cartoons niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit hiervan.

WR-Cartoons aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid hiervan.

Op deze website zijn koppelingen vermeld naar andere websites. WR-Cartoons is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.